Skip to main content
Nieuws

Nieuwe subsidietoekenningen

By 18 juli 2023november 10th, 2023No Comments

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2023 een dertiental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 80.900,00.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van dertien aanvragen.

De toekenningen betreffen:

A. Stichting De Nacht van Joure

Voor een bijdrage in de kosten van de aanschaf van een “pin-only cashless” betaalsysteem heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.200,00 toegezegd.

B. Dorpsstichting Terkaple (i.o.)

Voor een bijdrage in de kosten van de oprichting van de stichting heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

C. Protestantse Gemeente Terkaple

Voor een bijdrage in de kosten van de vervanging van de pannen van de kerk in Terkaple heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

D. Stichting Dorpshuis “De Hichte”

Voor een bijdrage in de kosten van de verbouwing van het dorpshuis te Ouwsterhaule heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

E. PKN Gemeente Haskeroord

Voor een bijdrage in de kosten voor de verduurzaming van de Kerk in Oudehaske (aanschaf warmtepomp) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 5.200,00.

F. Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, locatie Museum Joure

Voor een bijdrage in de kosten voor de verduurzaming van de museumpanden te Joure (het plaatsen van zonnepanelen) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

G. VV Oudehaske

Voor een bijdrage in de kosten van het 60 jarig jubileum van genoemde voetbalvereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

H. Shantykoor De Warringers

Voor een bijdrage in de kosten van het 25 jarig jubileum van genoemd shantykoor heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

I. Stichting Boerebrulloft Joure

Voor de organisatie van de Boerebrulloft op 26 juli 2023 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.500,00 beschikbaar gesteld.

J. J.B.V. Skarboule

Voor de renovatie en verduurzaming van het clubgebouw van genoemde jeu-de-boules vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

K. KPJ Sint Nicolaasga
Voor een bijdrage in de kosten van het 100 jarig jubileum van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00 en voor een bijdrage in de kosten voor het laten maken van een boek heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.000,00.

L. Stichting J&M Theaterwurk
Voor een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de reisvoorstelling “Feste Grûn” in Terherne heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 600,00.