Skip to main content

Projecten

Sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvraag indienen ter verbetering van bijvoorbeeld de accommodatie.

Dorpshuizen

Voor bouw of verbouw van een dorpshuis kan door de Stichting Westermeer een bijdrage beschikbaar worden gesteld.

Scholen

Verbeteringen van schoolpleinen komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

Kerken

Kerkbesturen kunnen een verzoek indienen ter verbetering van het gebouw of onderdelen daarvan.

Molens

Molenbesturen kunnen een aanvraag indienen voor onderhoud en restauratie.

Korpsen

Korpsen komen eens in de vier jaar voor een bijdrage in de kosten van aanschaf van instrumenten in aanmerking.

Boeken

Regelmatig wordt subsidie verleend om de uitgave van een boek met cultuur-historische waarde mogelijk te maken.