Skip to main content
 
 
 
 
 

Welkom op de internetsite van de Stichting Westermeer.

De Stichting Westermeer verleent subsidie aan organisaties die algemene belangen behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor beschreven terrein actief zijn. In 2023 heeft de Stichting Westermeer hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer á € 185.000,-.

Het Stichtingsbestuur vergadert in 2023 op de volgende data: 29 november
Woensdag 22 februari, 12 april, 21 juni, 4 oktober en

Uw aanvraag dient 14 dagen voor aanvang van de vergadering aanwezig te zijn bij de secretaris.

 

 

Facebook berichten

52 minuten geleden

Stichting Westermeer
Hoe alles begon...In 1964 nam de gemeenteraad van Haskerland een belangrijke beslissing: hij richtte Stichting Westermeer op, en een jaar later werd deze officieel geregistreerd.Dit gebeurde vanwege de invoering van de Algemene Bijstandswet. Vroeger zorgden organisaties zoals kerken voor mensen in nood, maar door deze nieuwe wet nam Het Rijk deze zorg over en kreeg elke Nederlander recht op bijstand.Alle eigendommen, schulden, inkomsten en verplichtingen van de organisaties voor hulpverlening in Joure en Westermeer werden vervolgens aan de nieuwe stichting overgedragen.Westermeer was vroeger een apart dorp, maar in de loop der jaren werd het onderdeel van Joure. Om de herinnering aan Westermeer levendig te houden, kreeg onze stichting deze naam.Met de opbrengsten hebben we / worden sociale, culturele en recreatieve behoeften in de gemeenschap ondersteund. De stichting was nog wel sterk verbonden met de gemeente. In 1984, na de samenvoeging van gemeenten, breidden we ons werkgebied uit naar de nieuwe gemeente Skarsterlân. En vanaf 1 januari 2014, na de oprichting van de gemeente De Fryske Marren, zijn we een volledig onafhankelijke stichting met werkgebied in voormalig Skarsterlân en het dorp Terherne.#stichting #DeFrieseMeren #Joure #Terherne #steun Afbeelding afkomstig van: Wikipedia ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

1 week geleden

Stichting Westermeer
Subsidietoekenning: € 5.200,- aan de Protestantse kerk in Oudehaske. Onlangs schonken we dit bedrag aan de PKN Gemeente Haskeroord zodat ze kunnen verduurzamen. De financiële bijdrage wordt gebruikt om een warmtepomp aan te schaffen. Hierdoor is het gebouw klaar voor een groene toekomst!#duurzaamheid #subsidie #stichting #Oudehaske #steun ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

2 weken geleden

Stichting Westermeer
Die 185.000 die we dit jaar kunnen schenken, waar komt dat geld eigenlijk vandaan?Onze subsidies worden mogelijk gemaakt door twee belangrijke bronnen:𝟭️. 𝗜𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘂𝗶𝘁 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗯𝗼𝘂𝘄𝗴𝗿𝗼𝗻𝗱𝘃𝗲𝗿𝗵𝘂𝘂𝗿:Al tientallen jaren bezitten we landbouwgrond in onze regio en verhuren deze aan lokale boeren. Niet alleen ondersteunen we daarmee de landbouwsector, maar de inkomsten die hieruit voortkomen, vloeien rechtstreeks terug naar onze regionale samenleving. Het is een ware win-win situatie!𝟮️ 𝗟𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗻 (𝗲𝗿𝗳𝗲𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻):We ontvangen ook legaten, dat zijn erfenissen van mensen die onze missie ondersteunen. Deze schenkingen stellen ons in staat om nog meer te doen voor onze gemeenschap.Dus, elke keer dat je onze projecten en initiatieven ziet bloeien, weet dan dat het mede mogelijk wordt gemaakt door deze geweldige steunbronnen. #stichting #steun #landbouw #boer #erfenis #subsidie ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

3 weken geleden

Stichting Westermeer
Subsidietoekenning: € 11.600,- aan festival Brêgepop in Scharsterbrug Bregepop Festival, bekend als het veelzijdigste festival van het noorden, groeit jaarlijks met het aantal artiesten, bezoekers, maar ook vrijwilligers.En voor de ruim 350(!) onvermoeibare vrijwilligers was het tijd voor een nieuwe outfit. We zijn blij dat we een financiële bijdrage hebben mogen leveren aan zo’n feestelijk event!#festival #Scharsterbrug #muziek #vrijwilliger #stichting Bregepop Festival ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

4 weken geleden

Stichting Westermeer
In de spotlight: ons jongste bestuurslid, Persijn van Beek Hij woont in Joure met zijn gezin en werkt dagelijks als toetsend constructeur voor een andere gemeente. Daar controleert hij berekeningen en draagt zo bij aan de verstrekking van vergunningen voor diverse bouwprojecten. 🏗️Drie jaar geleden zag Persijn een vacature in de krant en zag zijn kans schoon om lokaal actief te worden. Binnen onze stichting neemt Persijn een cruciale rol op zich als bestuurslid en is de drijvende kracht achter onze website. Wat hem motiveert? De kans om met een royaal budget echt verschil te maken. Dankzij onze subsidies kunnen vele activiteiten plaatsvinden die anders niet mogelijk zouden zijn. Zijn boodschap voor de gemeenschap? "Laten we zorgzaam omgaan met onze vrijwilligers; zij zijn het fundament van onze samenleving. En vergeet niet, we staan altijd open voor nieuwe aanvragen, vooral van partijen die nog niet bekend zijn bij ons."#StichtingWestermeer #subsidie #lokaal #gemeenschap #GoedDoel #stichting #Joure ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook