Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Welkom

Welkom op de internetsite van de Stichting Westermeer.

De Stichting Westermeer geeft subsidie aan organisaties die algemene belangen behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.


Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor beschreven terrein actief zijn.

In 2018 heeft de Stichting Westermeer hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer € 155.000.

 

Het Stichtingsbestuur vergadert in 2018 op de volgende data: 14 februari, 25 april, 4 juli, 18 september en 12 november.