Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Welkom

Welkom op de internetsite van de Stichting Westermeer.

De Stichting Westermeer verleent subsidie aan organisaties die algemene belangen behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor beschreven terrein actief zijn.

In 2023 heeft de Stichting Westermeer hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer á € 185.000,=.


Het Stichtingsbestuur vergadert in 2023 op de volgende data: 12 april

 

De onderstaande data betreffen voorlopige data en kunnen nog gewijzigd worden:

Woensdag 22 februari, 12 april, 21 juni, 4 oktober en 29 november 2023

 

Uw aanvraag dient 14 dagen voor aanvang van de vergadering aanwezig te zijn bij de secretaris.