Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Welkom

ATTENTIE:

In verband met een technische storing is het mailverkeer wat heeft plaatsgevonden tussen 21 juli t/m 4 augustus verloren gegaan. Aan ieder die in die periode een mail heeft ontvangen of verzonden naar stichting Westermeer het verzoek om contact op te nemen met de secretaris Mevrouw Petra Speelman (mobiel: 06-55364260).


ATTENTIE!


(Inmiddels is het probleem verholpen en kan er vanaf heden weer mail ontvangen worden.)
Welkom op de internetsite van de Stichting Westermeer.

De Stichting Westermeer verleent subsidie aan organisaties die algemene belangen behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor beschreven terrein actief zijn.

In 2022 heeft de Stichting Westermeer hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer € 180.000,=.

Het Stichtingsbestuur vergadert in 2022 op de volgende data: 16 februari, 13 april, 22 juni, 5 oktober en 30 november.