Skip to main content

We nemen alleen subsidie-aanvragen in de eerstvolgende vergadering in behandeling als deze 14 dagen voor aanvang van de vergadering van de Stichting Westermeer bij de ambtelijk secretaris binnen zijn.

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een financiële bijdrage van de Stichting Westermeer.    Bij voorkeur ontvangen wij de aanvraag digitaal. Mocht u toch liever een fysiek formulier willen downloaden, dan kant via de volgende link: Aanvraagformulier