Skip to main content

Voor het toekennen van een subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

 1. De aanvraag moet betrekking hebben op een onderwerp dat zich geheel richt of afspeelt binnen de voormalige gemeente Skarsterlân of Terherne, het zogenaamde ‘werkgebied’.
 2. De aanvraag moet een sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief onderwerp betreffen.
 3. De aanvraag moet worden verricht door een vereniging of stichting. Aanvragen van particulieren zullen worden afgewezen.
 4. De aanvraag moet gericht zijn op eenmalige kosten, voor een investering of een project. Er wordt geen bijdrage verstrekt in de jaarlijkse vaste kosten van een organisatie.
 5. Stichting Westermeer geeft een bijdrage van maximaal 400 euro voor de notariskosten voor een nieuw op te richten stichting of vereniging.
  Deze staat los van de 4-jaren termijn genoemd in punt 7.
 6. Stichting Westermeer geeft een bijdrage voor een jubileum of lustrum activiteit (vanaf een 10-jarig bestaan van een vereniging of stichting).
  Deze jubileum/lustrum subsidie staat los van de 4-jaren termijn genoemd in punt 7.
 7. Elke vereniging komt slechts eenmaal in de vier jaar in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Westermeer.
 8. Voor jaarlijks terugkerende evenementen, kan bij lustrumvieringen een bijdrage worden verleend.
 9. De aanvraag moet vóór aanvang van het evenement of de werkzaamheden worden ingediend.
 10. De toegekende bijdrage wordt vervolgens na realisatie van het project of het evenement uitbetaald, na toezending van de financiële verantwoording.

Let op: Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van een oprichting van een stichting of vereniging (punt 5) dient de subsidie-aanvraag door de betreffende stichting i.o. of vereniging i.o. te worden ingediend voordat de akte van oprichting wordt getekend en voordat een stichting of vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via de knop ‘aanvraagformulier’. We nemen alleen subsidie-aanvragen in de eerstvolgende vergadering in behandeling als deze 14 dagen voor aanvang van de vergadering van de Stichting Westermeer bij de secretaris binnen zijn.

Uw aanvraag wordt vervolgens besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering van de Stichting Westermeer. Daarna wordt u geïnformeerd over het door het bestuur genomen besluit.

Werkgebied