Skip to main content

Bestuur Stichting Westermeer

Bé de Winter

Voorzitter

Petra Speelman

Ambtelijk secretaris

Irma Alkema

Penningmeester

Arend van der Meulen

Lid

Jan Jonkman

Lid

Aukje de Jong

Lid

Persijn van Beek

Lid

Jan van der Meulen

Lid

Voor het beheer van de portefeuille van ongeveer 200 hectare agrarische grond in bezit van de Stichting Westermeer is binnen het bestuur een landerijencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: Aukje de Jong en Jan Jonkman. Persijn van Beek is verantwoordelijk voor het beheer van de website.