Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Subsidievoorwaarden

Voor het toekennen van een subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  1. De aanvraag moet betrekking hebben een onderwerp dat zich geheel richt of afspeelt binnen de voormalige gemeente Skarsterlan of Terherne, het zogenaamde 'werkgebied';
  2. De aanvraag moet een sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief onderwerp betreffen;
  3. De aanvraag moet worden verricht door een vereniging of stichting. Aanvragen van particulieren zullen worden afgewezen.
  4. De aanvraag moet gericht zijn op eenmalige kosten,voor een investering of een project. Er wordt geen bijdrage verstrekt in de jaarlijkse vaste kosten van een organisatie;
  5. De Stichting geeft een bijdrage van 400 euro voor de notariskosten voor een nieuw op te richten Stichting. Deze staat los van de 5-jaren termijn genoemd in punt 5;
  6. Elke vereniging komt slechts eenmaal in de vijf jaar in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Westermeer;
  7. Voor jaarlijks terugkerende evenementen, kan bij lustrumvieringen een bijdrage worden verleend;
  8. De aanvraag moet voor aanvang van het evenement of de werkzaamheden worden ingediend.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via de knop 'aanvraagformulier'.  

Uw aanvraag wordt vervolgens besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering van de Stichting Westermeer. Daarna wordt u geïnformeerd over het door het bestuur genomen besluit.  

De toegekende bijdrage wordt vervolgens na realisatie van het project of het evenement uitbetaald, na toezending van de financiele verantwoording.