Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Projectengallerij

Op deze pagina zijn enkele projecten weergegeven waaraan Stichting Westermeer een bijdrage heeft geleverd.

Wij als Stichting Westermeer vinden het leuk om om een kleine impressie te geven van een recente project waaraan Stichting Westermeer een bijdrage heeft geleverd.

Wij vragen u daarom bij afronding (of eerder) één of enkele digitale foto's toesturen naar onderstaand mailadres. Daarbij kunt u tevens een beknopt redactioneel stukje tekst aanleveren.

Deze pagina wordt ca. ieder kwartaal aangevuld. 

 

Digitale foto's met beknopte tekst kun u versturen naar: infostichtingwestermeer.nl">infostichtingwestermeer.nl
Gelieve te vermelden dat het ten behoeve van de projecten op de website van Stichting Westermeer gaat.

 

 

Stichting dorpshuis de Buorkerij, Terherne (Fr)

 

 

Bijna anderhalf jaar terug dienden we bij u een aanvraag in voor financiële ondersteuning voor de grootse plannen die we hadden voor ons dorpshuis en die werd door u toegezegd.

Wij zeggen u daarvoor nogmaals dank voor, want we hebben heel veel kunnen realiseren.

Het ging om verbetering en verduurzaming en dat is gelukt. Wat betreft de verduurzaming hebben we de verlichting aangepast, de radiatoren waterzijdig Iaten inregelen, plaatsen ventlatoren om de warme lucht naar beneden te drukken en het plaatsen van dubbel glas in onze nieuwe kozijnen. Het plan was ook om zonnepanelen te plaatsen, maar gelukkig kregen we bijtijds de tip dat daar door verzekeringsmaatschappijen eerst een technisch rapport voor nodig was om te constateren of het dak de panelen wel kan dragen. Dat is bij ons gebeurd en helaas werd ons dak afgekeurd.

In overleg met de grootste sponsoren kregen we toestemming om de daarvoor gereserveerde gelden voor andere zaken in te zetten, zoals dakramen, waardoor meer daglicht, minder kunstlicht.

Daarnaast bleek door een grote inzet van vrijwilligers er tijd en dus ook nog geld te zijn voor ons interieur en daar zijn we flink mee aan de slag gegaan en is er volop geverfd, nieuwe glazen deuren geplaatst, waardoor weer meer daglicht en minder kunstlicht en is er een compleet nieuwe bar zelf gebouwd. Bijna overal is nieuwe led verlichting gekomen. Wat verder in het plan stond beschreven is allemaal uitgevoerd, dus de nieuwe kozijnen en nieuwe deuren, de goten zijn vervangen, de betonvloer is er gekomen, nu in een vlak stuk met nieuwe vloerbedekking, nieuwe nooddeuren (veel warmtebesparing).

Tenslotte is de oude keuken van ruim 40 jaar er uit gesloopt en hebben we een nieuwe keuken

kunnen plaatsen. U begrijpt dat we apetrots zijn op wat we met elkaar tot stand hebben gebracht en zijn er o zo blij mee. We hopen, rekening houdend met corona, begin september een officiële opening te organiseren met daarna een Open Huis voor alle inwoners, die hopelijk straks na corona weer volop gebruik gaan maken van ons fraaie dorpshuis.

 

 

Terherne, juli 2021

Namens het bestuur, H.Haan

 collage 2collage 1
Lytse en Grutte Bear collage SLOEPROEIERS JOURE VAREN NIEUWE KOERS   
Van particulier initiatief naar Stichting Sloeproeien Joure. Onder de naam ‘De Bearen fan ‘e Jouwer’
laten ze van zich horen. De vloot blijft ongewijzigd bestaan uit de Grutte en Lytse Bear.   

Voor de realisatie van een natuurlijke speeltuin op de Legebuorren te Langweer.

Met als onder andere als doel het bevorderen van een goede buurtschap tussen leden onderling en het bevorderen van de leefbaarheid, saamhorigheid en welzijn van de buurt.

 collage speeltuin