Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure
05-03-2020 - Stichting Westermeer
Secretaris

01-01-2018 - Boeken
Regelmatig wordt subsidie verleend om de uitgave van een boek met cultuur-historische waarde mogelijk te maken

01-01-2018 - Molens
Molenbesturen kunnen een aanvraag indienen voor onderhoud en restauratie

01-01-2018 - Kerken
Kerkbesturen kunnen een verzoek indienen ter verbetering van het gebouw of onderdelen daarvan.

01-01-2018 - Scholen
Verbeteringen van schoolpleinen komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

01-01-2018 - Sportverenigingen
Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvraag indienen ter verbetering van bijvoorbeeld de accommodatie.

01-01-2018 - Dorpshuizen
Voor bouw of verbouw van een dorpshuis kan door de Stichting Westermeer een bijdrage beschikbaar worden gesteld.

01-01-2018 - Korpsen
Korpsen komen eens in de vijf jaar voor een bijdrage in de kosten van aanschaf van instrumenten in aanmerking.