Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2022 een tiental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 39.450,00.

A. Stichting vier het Leven      

Voor een bijdrage in de kosten betreffende het organiseren van "Vier in het leven Matinees" voor ouderen en vrijwilligers in het werkgebied van de Stichting Westermeer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.750,00 toegezegd.

 

B. Gymvereniging ODI Sintjohannesga

Voor het aanschaffen van diverse sportattributen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

 

C. CBS It Haskerfjild   

Voor de realisering van een "groen schoolplein", waar het spelen in het groen een grote rol speelt, heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

 

D. Vereniging vrouwenkoor "Brûzenije"

Voor de organisatie van een lustrumdag voor de leden van genoemde vereniging wegens het 25 jarig bestaan op 10 november 2023 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

 

E. Stichting Afûk te Leeuwarden

Voor een bijdrage in de kosten om het kinderboek "De Letterfretter" volgend jaar (2023) aan te bieden aan bepaalde groepen van de basisscholen in de voormalige gemeente Skarsterlân en Terherne (het werkgebied van Stichting Westermeer) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 3.000,00 beschikbaar gesteld.

 

F. Oranjevereniging Sintjohannesga e.o..

Voor het aanschaffen van een aanhangwagen met betimmerde huif voor het opslaan en het vervoeren van materialen t.b.v. de elektra tijdens het dorpsfeest heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.300,00 toegezegd.

 

G. Stichting IJs- en Skeelerbaan Sint Nicolaasga

Voor de realisering van een opslag voor apparatuur, onderhoudsmateriaal en trainingsmateriaal ten behoeve van de ijsbaan en het skeelercomplex in Sint Nicolaasga heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

 

H. Biljartvereniging Terhorne

Voor een bijdrage in de kosten betreffende de restauratie van het biljart, nieuwe speelballen en nieuwe keuen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 500,00 beschikbaar gesteld.

 

I. Stichting Yn Sint Nyk
Voor een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een baardstel en pruik heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 500,00 beschikbaar gesteld.

 

J. Zangvereniging "Looft den Heer" Sintjohannesga

Voor een bijdrage in de kosten van de organisatie betreffende de uitvoering van het 100 jarig bestaan van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 beschikbaar gesteld.

 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 22 februari 2023.Downloads:
Persbericht november 2022.pdf