Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2022 een zestal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 31.600,00.

A. Plaatselijk Belang Broek     

Voor het uitbrengen van een jubileumboek in verband met het 75 jarig bestaan van de vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.200,00 toegezegd.

 

B. Volleybalclub Joure

Voor de aanschaf van nieuwe tenues en trainingsmateriaal heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.400,00 toegezegd.

 

C. Stichting Bibliotheken Mar en Fean  

Voor de organisatie van de jaarlijkse cultuurdag (Uit Festival) op 10 september 2022 te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van

€ 8.000,00 toegezegd.

 

D. Stichting Noord Nederlands Kamerkoor

Voor de organisatie van een kerstconcert op 19 december 2022 in de RK kerk te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 5.000,00 toegezegd.

 

E. Stichting Skutsje de Lege Walden

Voor de vervanging van de verouderde zeilen (grootzeil en de fok) van het Skûtsje "De Lege Wâlden" heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 11.000,00 beschikbaar gesteld.

 

F. Stichting Noorderwind Muziekproducties

Voor de organisatie van een Muzikale Fietsroute De Fryske Marren op 4 september 2022 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

 

 

De volgende vergadering is op 5 oktober.