Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Vergaderdata 2022 bekend.

Het Stichtingsbestuur vergadert in 2022 op de volgende data: 16 februari, 13 april, 22 juni, 5 oktober en 30 november.