Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2021 een tweetal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 16.000,00.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van twee aanvragen. De toekenningen betreffen:


A. Stichting tot het instandhouden van de Langweerder Molen  

Voor de restauratie van de polder- en korenmolen "Sweachmermole" te Langweer heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

 

B. Christelijke Muziekvereniging Jouster Fanfare  

Voor de organisatie van het Galaconcert Kerst 2021 (tevens jubileumconcert 60 jaar bestaan muziekvereniging) op 18 december 2021 in Sportfun te Joure 

heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.