Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 39.600,00.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Voetbalvereniging FFS te Vegelinsoord

Voor de realisatie van 3 extra kleedkamers bij het complex van voetbalvereniging FFS te Vegelinsoord heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 8.000,00 toegezegd.

 

B. Stichting Present De Fryske Marren

Voor de organisatie van een vijftal projecten die worden uitgevoerd in het werkgebied van Stichting Westermeer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 600,00 toegezegd.

 

C. Molenstichting De Hersteller   

Voor de restauratie van de molen "De Hersteller" te Sintjohannesga heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

 

D. CBS Wumkesskoalle  

Voor de realisering van een duurzaam schoolplein, waar het spelen in het groen een grote rol speelt, heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

 

E. Stichting Kinderdorp Joure.

Voor het organiseren/opzetten van een kinderdorp voor de basisschooljeugd heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.