Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 35.750,00.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Stichting Urgente Noden Friesland (SUN)

Voor de noodhulpverlening aan inwoners binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân (inclusief Terherne) staat Stichting Westermeer jaarlijks garant voor een maximum bedrag van € 6.000,00.

 

B. Friese Kerkendag (Raad van Kerken)

Voor de organisatie van de Friese Kerkendag in Joure heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.000,00 toegezegd.

 

C. Stichting Hotze de Roos  

Voor de realisatie van de waterspeelplaats in het Kameleondorp te Terherne heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

 

D. Sportclub Joure

Voor de aanleg van energiezuinige LED-verlichting op en rond alle 3 trainingsvelden van het sportcomplex te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

 

E. Belangenvereniging Debút te Terherne.

Voor  de aanschaf van 15 buitendoeken in een vrijstaand frame van steigerbuizen heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.750,00 toegezegd.