Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2020 een zevental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van €26.050,00.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

 

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

A.  IJsclub It Súdwide te Broek

Voor het aanschaffen van een functionele schaftkeet (opslag alle ijsclubattributen en koek- en zopiekar) heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 4.000,00 toegezegd.

 

B. Stichting Skûtsje Haskerlân  

Voor het groot onderhoud aan het Jouster Skûtsje "Oeral Thus" heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 16.000,00 beschikbaar gesteld.

 

C. Stichting Kinderdorp Joure (i.o.)

Voor de oprichtingskosten (notariskosten) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

De doelstelling van de stichting is het jaarlijks organiseren van Kinderdorp Joure voor jongeren van 6 tot 12 jaar.

 

D. Stichting Nijjiersrevu De Jouwer

Voor een bijdrage in de kosten voor het uitbrengen van een revuekrant heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 850,00 beschikbaar gesteld.

 

E. Stichting Vrienden van de Beuk (i.o.)

Voor de oprichtingskosten (notariskosten) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

De doelstelling van de stichting is het opzetten en exploiteren van huisvesting voor gehandicapte jongeren (in oude school te Sint Nicolaasga).

 

F. Stichting Vrienden van de Zwagemer (i.o.)

Voor de oprichtingskosten (notariskosten) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

De doelstelling van de stichting is het opzetten en exploiteren van een zorgboerderij in Snikzwaag.

 

G. PSV De Oorsprong

Voor het vervangen van de oude tl-bakken door nieuwe energiezuinige led armaturen en nieuwe bedrading voor zowel de kleine- als de grote rijhal heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 4.000,00 beschikbaar gesteld.

 

 

 

!!!!!  SUBSIDIEVOORWAARDEN STICHTING WESTERMEER  !!!!!

Per 1 januari 2021 zijn de subsidievoorwaarden van de Stichting Westermeer veranderd/versoepeld.

Kijk op de website van Stichting Westermeer (www.stichtingwestermeer.nl) voor meer informatie.

 

 

     ________________________________________________________________

 

De volgende vergadering staat gepland op 17 februari 2021.