Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede en derde vergadering van 2020 een diverse aanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van veertien aanvragen met een totaalbedrag van € 42.750,=.

Joure, juli 2020

 

Stichting Westermeer verstrekt € 42.750,00 aan subsidies.
 
Bovendien heeft het bestuur van de Stichting Westermeer in april 2020 besloten om, gezien de toenemende nood richting voedselbanken ten gevolge van de Corona-crisis, en bijdrage van € 3.000,00 beschikbaar te stellen aan Stichting Diaconale Werkgroep Solidair Skarsterlân. 

 
De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de
voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft
jaarlijks ongeveer € 155.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft
geleid tot het toekennen van veertien aanvragen. De toekenningen betreffen:
 
A.  Friese Kerkendag 2021
Eenmaal in de vier jaar wordt er ergens in de Provincie Friesland een “Friese Kerkendag”
georganiseerd. Voor de organisatie van de Friese Kerkendag in Joure heeft de Stichting
Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd. 
 
B. Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân
Genoemde stichting brengt veteranen met elkaar in contact en organiseert jaarlijks een
herdenking. Dit jaar zou de lustrumherdenking plaatsvinden op 26 juni 2020, echter door het
Coronavirus kon deze herdenking niet doorgaan en zal nu in 2021 worden gehouden. Voor
deze lustrum herdenking van genoemde stichting hebben wij een bijdrage van € 500,00
beschikbaar gesteld.
 
C. Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule

Voor het laten maken van een jubileumboek (75 jaar bestaan) en het laten schrijven van een
muziekstuk, de aanschaf van nieuwe jassen voor buitenconcerten en het opzetten van een 
educatief-jeugd-programma heeft de Stichting Wester een bijdrage van € 4.750,00
beschikbaar gesteld.
 
D. Protestantse Gemeente “op ‘e Noed”
Voor de renovatie van de luidklok van de Johannestsjerke te Sint Nicolaasga heeft Stichting
Westermeer een bijdrage van € 6.000,00 beschikbaar gesteld.
 
E. Stichting Vriendenclub Vroem 

Voor de organisatie van het jaarlijkse evenement Vroem in de Midstraat te Joure heeft de
Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 3.000,00
 
F. Volkstuinvereniging voor Nut en Ontspanning 
Voor het verwijderen en vervangen van asbesthoudende golfplaten op het
verenigingsgebouw aan de Haskerveldweg 1 te Joure heeft de Stichting Westermeer een
bijdrage toegezegd van € 2.000,00. 
 
G. Tennisvereniging De Greveling te Oudehaske 
Voor de aanleg van energiezuinige LED-sportverlichting op de tennisbaan te Oudehaske
heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.000,00.
 
H. Basisschool De Trieme te Sintjohannesga
Voor de herinrichting van het schoolplein van basisschool De Trieme te Sintjohannesga heeft
de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 7.000,00.
 
I. J. Lenis/H. Meester en Sj. Mulder.
Voor het maken van een historisch fotoboek over
Stobbegat/Stobbega/Vegelinsoord onder de werktitel “Dorp met 3 namen” heeft de Stichting
Westermeer een bijdrage toegezegd van € 2.000,00.
 
J. Coöperatieve vereniging Sinnich te Idskenhuizen/Energiecoöperatie Idskenhuizen.
Voor de kosten van de oprichtingsakte van de coöperatie heeft Stichting Westermeer een
bijdrage toegezegd van € 400,00.
 
K. Tennisvereniging De Trije Setter te Terkaple
Voor de aanleg van energiezuinige LED verlichting op de tennisbaan te Terkaple en een
bijdrage voor het groot onderhoud van het tenniscomplex te Terkaple 
heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 5.500,00.
 
L. Jeu de Boules vereniging Sint Nicolaasga
Voor het laten uitvoeren van groot onderhoud van de jeu de boules banen te Sint Nicolaasga
heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 350,00.
 
M. Shantykoor De Headammers
Voor het vervangen van de huidige website van het genoemde shantykoor heeft de Stichting
Westermeer een bijdrage toegezegd van € 250,00.
 
N. Muziekvereniging Concordia
Voor de aanschaf van een 4 delige Pauken set Adams en 2 trombones heeft de Stichting
Westermeer een bijdrage toegezegd van € 6.000,00.

De volgende vergadering staat gepland op 23 september 2020.