Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de vierde bestuursvergadering heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 11.750,= aan subsidies verstrekt.

  

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 158.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

 

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zes aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting J&M Theaterwurk  

Voor het opvoeren van een Friestalige reisvoorstelling "De Man fan dyn libben" op donderdag 13 februari 2020 in het Haske te Joure en op vrijdag 28 februari 2020 in het Heechein in Terkaple heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

 

B. Stichting Beautiful Kidz Namibia

Voor de kleuterschool Okamuina in Namibië heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 500,00.

 

C. Trijegeaster Tennis Vereniging te Ouwsterhaule

Voor de aanleg van energiezuinige LED verlichting op de tennisbaan en het vervangen van de huidige entree van het clubgebouw te Ouwsterhaule heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 5.000,00

 

D. Vereniging Het Skarsterkoar

Voor het organiseren van een kerstconcert op 20 december 2019 in de Doopsgezinde Kerk (Midstraat) te Joure heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

 

E. Stichting Passie voor de Kunst

Voor het organiseren van de Mattheus Passie van J.S. Bach op maandag 6 april 2020 in de Sint Nicolaas Kerk te Sint Nicolaasga heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 3.000,00.

 

F. Vereniging In de Vrijloop

Voor het aanschaffen van nieuw meubilair en nieuwe vloerbedekking heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.250,00 toegezegd.

 

 

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnen gekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 25 november 2019. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website http://www.stichtingwestermeer.nl/.