Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de derde bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen voor een totaalbedrag van € 15.300,=.


A. Buurtvereniging Skipsleat

Voor het opmaken van de nieuwe statuten van de buurtvereniging hebben wij een bijdrage toegezegd van € 400,00.

 

B. Ondernemersvereniging Langweer/Vereniging Promotie Langweer.

Voor het laten beschilderen door een graffiti kunstenaar van de inmiddels aangebrachte schutting bij de oude haven te Langweer hebben wij een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

 

C. Stichting De Lytse & Grutte Bear te Joure (in oprichting).

a. Voor de kosten van het oprichten van de stichting hebben wij een bijdrage toegezegd van € 400,00.

b. Voor de kosten van het aanschaffen van twee roeisloepen hebben wij een bijdrage toegezegd van € 10.000,00.

 

D. Tennisvereniging LTC'78 te Langweer

Voor de aanschaf van energiezuinige LED-sportverlichting voor de tennisbaan in Langweer hebben wij een bijdrage toegezegd van € 3.500,00.