Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de eerste vergadering van 2019 heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 37.500,= aan subsidies verstrekt.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Watersportvereniging St. Nicolaasga

Voor het laten maken van een film over de haven te Sint Nicolaasga en het vertonen van de betreffende film op de jubileumavond op 25 mei 2019 hebben wij bijdrage toegezegd van

€ 1.000,00.

 

B. Uitvaartvereniging Langweer.

Voor de realisatie van een nieuwe aula aan de Oasingaleane te Langweer hebben wij een bijdrage toegezegd van € 20.000,00.

 

C. Motorclub Flying Boetoe

Voor de aanleg van een nieuwe beregeningsinstallatie bij de motorcross baan te Joure hebben wij een bijdrage toegezegd van € 6.500,00.

 

D. Stichting Jouster Koffiepot (in oprichting)

Voor het project om het beeld "Kaskade" van kunstenaar Klaas Gubbels naar Joure te halen hebben wij een bijdrage toegezegd van € 10.000.