Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur € 38.800 aan subsidie verstrekt.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Jeugdsociëteit De Wissel te St. Nicolaasga

Voor het organiseren van een jeugdsurvival te St. Nicolaasga hebben wij bijdrage toegezegd van

€ 800.

 

B. Stichting Skûtsjes Doniawerstal

Voor het aanschaffen van nieuwe zeilen voor het Langweerder Skûtsje is een bijdrage toegezegd van € 16.000.

 

C. Stichting Toanielselskip Sint Nyk.

Voor het opvoeren van het toneelstuk "Jou my wjukken" in januari/februari 2019 hebben wij een bijdrage toegekend van € 1.500.

 

D. Ouderraad OBS De Schakel te Rotsterhaule

Voor de herinrichting van het schoolplein van OBS De Schakel is een bijdrage van € 7.500 toegezegd.

 

E. Stichting AED Joure

Voor het aanschaffen en plaatsen van AED's te Joure is een bijdrage toegekend van

€ 7.500. Dit komt overeen met het aanschaffen van 3 AED's.

 

F. Protestantse Gemeente Haskeroord te Oudehaske

Voor het aanschaffen van apparatuur voor beeld en geluid in het kerkgebouw te Oudehaske hebben wij een bijdrage toegekend van € 3.000

 

G. IJsclub "De Vriendschap" te Oudehaske

Voor het aanschaffen van een nieuwe koek- en zopiekar hebben wij een bijdrage toegekend van € 2.500.