Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur heeft € 28.250,= subsidie verstrekt

 

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2018 een zestal subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

 

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zes aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Tennisvereniging De Skarslach te Scharsterbrug

Voor de het vervangen van de verlichting rondom de baan door ledverlichting hebben wij bijdrage toegezegd van € 6.000.

 

B. Bridgeclub Langweer

Voor het aanschaffen van diverse materialen benodigd voor bridgewedstrijden is een bijdrage toegezegd van € 1.000.

 

C. Stichting Yn Sint Nyk.

Voor het voortzetten van het verzorgen van de kleding voor de Sinterklaastraditie in St. Nicolaasga hebben wij een bijdrage toegekend van € 1.000.

 

D. Stichting Dorpshuis It Deelshûs te Haskerdijken

Voor het verduurzamen van het dorpshuis te Haskerdijken is een bijdrage van € 10.000 toegezegd.

 

E. Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk te Joure

Voor het organiseren van een orgelconcert in november 2018 is een bijdrage toegekend van

€ 1.250.

 

F. Stichting Diaconale Werkgroep Solidair Skarsterlân.

Voor de werkzaamheden van de Stichting Diaconale Werkgroep Solidair Skarsterlân hebben wij een garantie verleend in een eventueel financieel tekort in de jaarlijkse activiteiten tot een maximum van € 3.000. De garantie geldt voor de jaren 2018, 2019 en 2020.