Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de tweede bestuursvergadering heeft het bestuur € 20.800,= subsidie verstrekt

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2018 een zestal subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

 

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Stichting Theaterconcert Johanan van Patmos

Voor de uitvoering van dit theaterconcert in Joure hebben wij bijdrage toegezegd van € 2.500.

 

B. Tennisvereniging Vegelinsoord

Voor diverse onderhoudswerkzaamheden voor de tennisvereniging uit Vegelinsoord is een bijdrage toegezegd van € 3.500.

 

C. Stichting Pand De Wissel te St. Nicolaasga.

Voor het oprichten van deze stichting hebben wij een bijdrage toegekend van € 400. Dezelfde stichting heeft voor de noodzakelijke verbouw en kwaliteitsverbetering aan het pand een bijdrage toegezegd gekregen van € 10.000.

 

D. Maeykehiem (vestiging Inducent)

Voor het aanschaffen van een dubbele duofiets is een bijdrage van € 2.500 toegezegd.

 

E. Dagbesteding Streekzicht te Rotsterhaule

Voor de aanschaf van tuinmateriaal en de inrichting van de tuin is een bijdrage toegekend van

€ 1.500.

 

F. Stichting Vrienden van Hobbe van Baerdt kerk te Joure

Voor de oprichting van de nieuwe stichting is een bijdrage van € 400 toegezegd.