Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur een tiental subsidies toegekend, totaal
€ 45.600,=.


 

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2018 een tiental  subsidies toegekend.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

 

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van tien aanvragen. De toekenningen betreffen:

 

A. Museum Joure

Voor de verbouwplannen voor de panden van het museum Joure aan de Midstraat hebben wij bijdrage toegezegd van € 10.000.

 

B. Stichting Maeykehiem

Voor het aanschaffen van een duofiets voor Maeykehiem, vestiging aan de Kerklaan te St. Nicolaasga is een bijdrage toegezegd van € 2.500.

 

C. Broekster Shantykoor

Voor het aanschaffen van nieuwe overhemden voor het koor is een bijdrage van € 600 toegezegd.

 

D. Nationaal Openbaar Vervoer Museum

Voor het aanschaffen van een dubbele vitrine voor het museum in Ouwsterhaule is een bijdrage van € 2.500 toegezegd.

 

E. Stichting tot behoud van de Rijksmonumenten

Voor de restauratie van de Westermeertoren (in Joure) is een bijdrage van € 10.000 toegezegd.

 

F. Stichting Nationale Herdenking Joure

Voor de herdenking in Joure in 2018 is een bijdrage van € 5.000 toegezegd.

 

G. Stichting Urgente Noden Friesland.

Voor financiële ondersteuning van individuen in financiële nood door de Stichting Urgente Noden in ons werkingsgebied (voormalig Skarsterlân inclusief Terherne) is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een jaarlijkse toezegging gedaan van maximaal € 5.000 per jaar. Aangezien de oorsprong van de Stichting Westermeer ligt bij de individuele armenzorg is voor de Stichting Urgente Noden een uitzondering gedaan op het subsidiebeleid. Om die reden is voor deze stichting wel een jaarlijkse subsidie mogelijk.

 

H. OBS Westermarskoale te Joure

Voor het realiseren van een speelplein voor de kleuters van de genoemde basisschool is een bijdrage van € 4.000 beschikbaar gesteld.

 

I. Stichting Dorpshuis Haskerhorne

Voor het aanbrengen van zonnepanelen en de aanschaf van een muntenautomaat is een bijdrage toegezegd van € 4.000.

 

J. PSV 't Haskelan te Sintjohannesga

Voor de aanschaf van een dressuurbaan en het vervangen van het juryhok is een bijdrage toegezegd van € 2.000.

 

 

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnen gekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 25 april 2018. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website stichtingwestermeer.nl.

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard de Wolff, secretaris Stichting Westermeer, via telefoonnummer (0513) 418 018.