Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Stichting Westermeer verstrekt € 14.350 aan subsidie

Tijdens de bestuursvergadering in november 2017 zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen. De toekenningen betreffen:

Stichting OT&TO: voor de oprichting van de stichting OT&TO wordt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 350. Deze stichting organiseert jaarlijks een oldtimershow in St. Nicolaasga.

Stichting Roelevink Sport te Oudehaske: voor het aanschaffen van een judomat door de genoemde sportclub is een bijdrage toegezegd van € 3.000.

OBS Trijegeasterhonk te Ouwsterhaul: voor de renovatie van het schoolplein bij de basisschool te Ouwsterhaule is een bijdrage toegezegd van € 6.000.

Tennisvereniging Sintjohannesga: voor het aanbrengen van baanverlichting bij de tennisbanen te Sintjohannesga is een bijdrage toegezegd van € 5.000.