Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

In de vierde vergadering van 2017 heeft de St. Westermeer subsidie toegekend aan vijf aanvragen.

De toekenningen betreffen:


Voetbalvereniging Oudehaske:

Voor de renovatie van de binnenkant van de kantine van de voetbalvereniging hebben wij een subsidie van € 5.000 toegezegd. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op ruim € 25.000.

 

Stichting Noordelijk Koorfestival:

Voor de realisatie en uitvoering van het project Dodo van Haska in Haskerdijken is een bijdrage toegezegd van € 6.000. Het betreft een muziekspektakel dat uitgevoerd zal worden bij de Kapel te Haskerdijken. De totale kosten van het project zijn geraamd op € 65.000.

 

Stichting Nationaal Symfonisch Kamerorkest:

Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zal in de RK Kerk te Joure op 19 december 2017 een kerstconcert organiseren. Hiervoor is een bijdrage van € 2.000 beschikbaar gesteld.

 

Stichting Spegel:

De Stichting Spegel zal op 13, 14 en 15 september 2018 de rockopera Tommy in het park Herema State te Joure organiseren. Hiervoor is door de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €6.000.

 

Openbare Basisschool It Swannestee te Langweer:

Voor het realiseren van een extra speelterrein bij de basisschool te Langweer is een bijdrage toegezegd van € 5.000. De totale kosten van dit project zijn geraamd op € 34.500.