Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur heeft tijdens de vergadering in april de volgende subsidies toegekend:

- Oranjevereniging Sintjohannesga
Voor het vervangen van het dak en de dakgoten van de loods van de Oranjevereniging hebben wij een subsidie van € 1.250. De totale kosten van de herstelwerkzaamheden zijn geraamd op € 3.500.

-Stichting Penninga's Molen
Voor de restauratie van Penninga's Molen te Joure is een bijdrage van € 7.500 toegezegd. De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

-Stichting Ut Eigen Gea te Joure
De Stichting Ut Eigen Gea wil een systeem aanschaffen om de eigen data, foto's en dergelijke te kunnen ontsluiten. Wij hebben besloten hiervoor een bijdrage van € 1.750 beschikbaar te stellen.

-Stichting Opening Watersportseizoen in oprichting
De Stichting in oprichting richt zich op het organiseren van activiteiten rondom de opening van het watersportseizoen in Joure. Voor de oprichting van de stichting is besloten een bijdrage van €350,- te verlenen. Daarnaast is voor de activiteiten rondom de opening van het watersportseizoen in 2017 een bijdrage van € 1.000 toegezegd.