Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Tijdens de bestuursvergadering op 15 februari zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

Sportvereniging Voorwaarts te Terherne:

De sportvereniging is van plan van een openbaar Outdoor Fitnesspark in Terherne aan te leggen.  Hiervoor verleend de Stichting Westermeer een bijdrage van € 7.500.

Stichting Buorren 46 te Terherne:

Voor de restauratie van de toren van de voormalige kerk aan de Buorren 46 te Terherne is een bijdrage verleend van € 6.500.

PKN te Sintjohannesga-Delfstrahuizen c.a.:

Voor de isolatie van de Johanneskerk te Sintjohannesga is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 5.000.

Stichting Vrienden van Excelsior:

De Stichting Vrienden van Excelsior gaat een project opzetten voor werving en opleiding van jeugd voor het korps Excelsior te Ouwsterhaule. Hiervoor is een bijdrage van € 4.000 verleend.

Stichting Vrienden van de Kameleon:

De Stichting Vrienden van de Kameleon heeft het plan opgepakt om een verhalenroute te realiseren  langs het Far te Terherne. Voor dit plan heeft de Stichting Westermeer een bijdrage beschikbaar gesteld van  € 4.000.

Stichting Zadenbibliotheek Fryslân:

De genoemde stichting gaat op 20 basisscholen in voormalig Skarsterlân en Terherne zaaiworkshops organiseren op 20 basisscholen. Hiervoor heeft de Stichting Westermeer een bijdrage verleend van € 1.000.

Plaatselijk belang Goingarijp: Zij leggen een bloemenweide aan, de bijdrage daarvoor is € 1.500.