Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure

Nieuwe subsidietoekenningen

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2016 (11 februari jl.) zes subsidies aan instellingen toegekend.
De toegekende aanvragen betreffen de volgende items:


-          Tennisvereniging Joure
Voor het doorvoeren van aanpassingen op het tennispark te Joure is een bijdrage van€ 8.000 beschikbaar gesteld. Op het tennispark zal een playground gerealiseerd worden met een padelbaan. 

-          Stichting Keunst en Keur
Voor het oprichten van de stichting Keunst en Keur is een bijdrage van € 350 beschikbaar gesteld. De stichting richt zich op het bevorderen en organiseren van kunst- en culturele activiteiten in Joure en omstreken.

-          Solexclub Altijd Onderweg Joure
Voor het uitbrengen van een boekwerk in het kader van het 30-jarig bestaan van de solexclub is een bijdrage van € 1.250 toegezegd.

-          Stichting Pairc Pub Joure
Voor het organiseren van een folkfestival op 4 juni 2016 in het park in Joure is een garantie afgegeven in een eventueel tekort. De garantie bedraagt maximaal € 1.500.

-          Fuotbalferiening Stobegat (F.F.S.)
Voor de verbouw van de kantine en het realiseren van een bestuurskamer voor de voetbalvereniging uit Vegelinsoord (F.F.S) is een bijdrage van € 7.000 toegezegd.

-          Protestantse Gemeente Terkaple
Voor renovatiewerkzaamheden aan de kerk te Terkaple is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 8.000.