Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure
08-04-2020 - Petra Speelman-Wind en Irma Alkema: “Stichting Westermeer wil maatschappelijke smeerolie zijn”
Door de reactie van www.grootdefryskemarren.nl gepubliceerd op 20 maart 2020.

17-03-2020 - De vergadering van 1 april gaat NIET door.
* LET OP: vanwege de situatie rondom het Coronavirus is er besloten om de vergadering van 1 april aanstaande NIET door te laten gaan. De vergadering wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum OF komt eventueel te vervallen.

27-02-2020 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens het de bestuursvergadering van 2020 zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van acht aanvragen voor een totaalbedrag van € 23.350,=.

29-01-2020 - Vergaderdata 2020
Het bestuur vergadert in 2020 op de volgende data:
• 29 januari 2020
• 1 april 2020
• 24 juni 2020
• 23 september 2020
• 25 november 2020

18-11-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde en laatste vergadering van 2019 een viertal subsidies van totaal € 20.000,= toegekend.

02-10-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de vierde bestuursvergadering heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 11.750,= aan subsidies verstrekt.

03-07-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de derde bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen voor een totaalbedrag van € 15.300,=.

17-04-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de tweede vergadering van 2019 heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 24.950,= voor een zevental subsidies verstrekt.

06-02-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de eerste vergadering van 2019 heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 37.500,= aan subsidies verstrekt.

10-12-2018 - Vergaderdata 2019
Het bestuur vergadert in 2019 op de volgende data:
•6 februari 2019
•17 april 2019
•3 juli 2019
•17 september 2019
•18 november 2019

12-11-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur € 38.800 aan subsidie verstrekt.

04-07-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur heeft € 28.250,= subsidie verstrekt

25-04-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de tweede bestuursvergadering heeft het bestuur € 20.800,= subsidie verstrekt

25-02-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur een tiental subsidies toegekend, totaal
€ 45.600,=.

03-12-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Stichting Westermeer verstrekt € 14.350 aan subsidie

24-10-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
In de vierde vergadering van 2017 heeft de St. Westermeer subsidie toegekend aan vijf aanvragen.

20-07-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2017 een tiental subsidies toegekend:

02-05-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur heeft tijdens de vergadering in april de volgende subsidies toegekend:

01-03-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de bestuursvergadering op 15 februari zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

30-09-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vergadering van september 2016 één subsidie toegekend:

19-09-2016 - Picknickset
Ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan heeft de Stichting een picknickset geschonken aan Joure. Deze staat aan het water bij de Sinnebuorren, bij de kano aanlegplaats:

06-05-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2016(20 april jl.) vijf subsidies aan instellingen toegekend. De toegekende aanvragen betreffen de volgende items:

01-03-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2016 (11 februari jl.) zes subsidies aan instellingen toegekend.
De toegekende aanvragen betreffen de volgende items: