Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure
24-04-2023 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2023 een tweetal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 11.200,00.

06-03-2023 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2023 een twaalftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 83.008,00.

13-12-2022 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2022 een tiental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 39.450,00.

18-10-2022 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2022 een zevental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 31.600,00.

18-07-2022 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2022 een zestal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 31.600,00.

25-04-2022 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2022 een viertal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 5.500,00

01-03-2022 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2022 een viertal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 29.400,00

29-12-2021 - Vergaderdata 2022 bekend.

07-12-2021 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde en laatste vergadering van 2021 een tweetal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 3.400,00

19-10-2021 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2021 een tweetal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 16.000,00.

09-07-2021 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 39.600,00.

26-04-2021 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 35.750,00.

03-03-2021 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 36.750,00.

01-02-2021 - Stichting Westermeer past subsidievoorwaarden aan, ook meer geld naar Voedselbank De Utjouwer
JOURE - De Stichting Westermeer heeft per 1 januari de voorwaarden aangepast voor verenigingen en stichtingen om subsidie te mogen aanvragen. In plaats van eens in de vijf jaar, mogen zij dat nu elke vier jaar doen.

01-01-2021 - Gewijzigd beleidsplan Stichting Westermeer (2021-2024)
Het beleidsplan van de Stichting Westermeer is gewijzigd naar aanleiding van de gewijzigde subsidievoorwaarden.
Het beleidsplan is opgesteld voor de periode 2021 tot en met 2024.

20-12-2020 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2020 een zevental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van €26.050,00.

20-12-2020 - Gewijzigde subsidievoorwaarden
Per 1 januari 2021 zijn de subsidievoorwaarden van de Stichting Westermeer veranderd/versoepeld.
Kijk hiervoor bij het tabblad subsidievoorwaarden.

12-10-2020 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2020 een zestal subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 35.500,00.

07-07-2020 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede en derde vergadering van 2020 een diverse aanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van veertien aanvragen met een totaalbedrag van € 42.750,=.

08-04-2020 - Petra Speelman-Wind en Irma Alkema: “Stichting Westermeer wil maatschappelijke smeerolie zijn”
Door de reactie van www.grootdefryskemarren.nl gepubliceerd op 20 maart 2020.

27-02-2020 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens het de bestuursvergadering van 2020 zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van acht aanvragen voor een totaalbedrag van € 23.350,=.

29-01-2020 - Vergaderdata 2020
Het bestuur vergadert in 2020 op de volgende data:
• 29 januari 2020
• 1 april 2020
• 24 juni 2020
• 23 september 2020
• 25 november 2020

18-11-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde en laatste vergadering van 2019 een viertal subsidies van totaal € 20.000,= toegekend.

02-10-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de vierde bestuursvergadering heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 11.750,= aan subsidies verstrekt.

03-07-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de derde bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vier aanvragen voor een totaalbedrag van € 15.300,=.

17-04-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de tweede vergadering van 2019 heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 24.950,= voor een zevental subsidies verstrekt.

06-02-2019 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de eerste vergadering van 2019 heeft het bestuur van de Stichting Westermeer € 37.500,= aan subsidies verstrekt.

12-11-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur € 38.800 aan subsidie verstrekt.

04-07-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur heeft € 28.250,= subsidie verstrekt

25-04-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de tweede bestuursvergadering heeft het bestuur € 20.800,= subsidie verstrekt

25-02-2018 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2018 heeft het bestuur een tiental subsidies toegekend, totaal
€ 45.600,=.

03-12-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Stichting Westermeer verstrekt € 14.350 aan subsidie

24-10-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
In de vierde vergadering van 2017 heeft de St. Westermeer subsidie toegekend aan vijf aanvragen.

20-07-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2017 een tiental subsidies toegekend:

02-05-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur heeft tijdens de vergadering in april de volgende subsidies toegekend:

01-03-2017 - Nieuwe subsidietoekenningen
Tijdens de bestuursvergadering op 15 februari zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

30-09-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vergadering van september 2016 één subsidie toegekend:

19-09-2016 - Picknickset
Ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan heeft de Stichting een picknickset geschonken aan Joure. Deze staat aan het water bij de Sinnebuorren, bij de kano aanlegplaats:

06-05-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2016(20 april jl.) vijf subsidies aan instellingen toegekend. De toegekende aanvragen betreffen de volgende items:

01-03-2016 - Nieuwe subsidietoekenningen
Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2016 (11 februari jl.) zes subsidies aan instellingen toegekend.
De toegekende aanvragen betreffen de volgende items: