Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Het Stichtingsbestuur

Op basis van de nieuwe statuten (1 januari 2014) bestaat het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Bé de Winter
de Winter
Speelman

Secretaris: Petra Speelman
Penningmeester: Irma Alkema
Alkema

FNA 5089

Lid: Arend van der Meulen
Lid: Jan Jonkman
Jan Jonkman kopie2
 
aukjesint gmail com Lid: Aukje de Jong
Lid: Persijn van Beek Persijn van Beek kopie2
 

Voor het beheer van de portefeuille van ongeveer 150 hectare agrarische grond in bezit van de Stichting Westermeer is binnen het bestuur een landerijencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: Aukje de Jong en Jan Jonkman. Persijn van Beek is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

 

Voor de bestuursleden gelden de volgende vrijwilligersvergoedingen:

 

Een presentievergoeding per vergadering à € 75,00 

 

Voorzitter € 100,00 
Lid landerijencommissie € 150,00 
Web redacteur € 200,00 
Secretaris € 650,00 
Penningmeester € 500,00