Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Het Stichtingsbestuur

Op basis van de nieuwe statuten (1 januari 2014) bestaat het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Het bestuur is als volgt samengesteld:


 

Voorzitter: Bé de Winter

Secretaris: Petra Speelman

Penningmeester: Irma Alkema

Lid: Rein de Jong          

Lid: Rindert de Bruin

Lid: Aukje de Jong

Lid: Gerard de Wolff 

 

Voor het beheer van de portefeuille van ongeveer 150 hectare agrarische grond in bezit van de Stichting Westermeer is binnen het bestuur een landerijencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: Gerard de Wolff en Aukje de Jong. Irma Alkema is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

 

Voor de bestuursleden gelden de volgende vrijwilligersvergoedingen:

 

Een presentievergoeding per vergadering à € 75,00 

 

Voorzitter € 100,00 
Lid landerijencommissie € 150,00 
Web redacteur € 200,00 
Secretaris € 650,00 
Penningmeester € 500,00 
 b7y2541
 b7y2541