Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure

Regels voor aanvraag

U kunt als volgt de aanvraag indienen. U kunt de formulieren uitprinten en opsturen/ mailen aan het secretariaat en de digitale documenten toevoegen.

Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het op of mail het naar de Stichting Westermeer, t.a.v de secretaris mevrouw Petra Speelman.

We nemen alleen subsidie-aanvragen in de eerstvolgende vergadering in behandeling als deze 14 dagen voor aanvang van de vergadering van de Stichting Westermeer bij de secretaris binnen zijn.

Downloads:
Aanvraagformulier