Skip to main content
Nieuws

Nieuwe subsidietoekenningen

By 7 december 2023No Comments

Joure, december 2023

Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2023 een negentiental subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 152.680,00

De toekenningen betreffen:

A. Protestantse Gemeente te Sintjohannesga-Delfstrahuizen
Voor het verduurzamen van het (kerk)gebouw te Sintjohannesga heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

B. Stichting Ambion
Voor de realisering van het duurzamer, veiliger, leuker en aantrekkelijker maken van het schoolplein bij de Brede School Joure Zuid heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

C. Stichting Nationaal Symfonisch Kamerorkest
Voor de organisatie van een kerstconcert op 14 december 2023 in de Hobbe van Baerdtkerk te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.800,00.

D. Stichting Skûtsje Doniawerstal
Voor de aanschaf van een nieuwe set zeilen, bestaande uit een grootzeil en twee fokken, heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 16.000,00.

E. Paarden Sport Vereniging ’t Haskelân
Voor de verduurzaming van de kantine en de accommodatie te Rotsterhaule heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

F. Tennisvereniging Joure
Voor de volledige verduurzaming en verbouw van de sportaccommodatie te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

G. Stichting Feestcommissie Scharsterbrug
Voor de aanschaf van 800 meter LED verlichting (prikkabel) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.480,00.

H. Stichting Herdenkingsmonument De Fryske Marren i.o.
Voor de oprichtingskosten van een stichting heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

I. Doopsgezinde Gemeente Joure
Voor een bijdrage in de kosten van het 200 jarig jubileum (in 2024 is het 200 jaar geleden dat de Doopsgezinde Kerk in Joure gebouwd is) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

J. Toanielferiening Nut en Nocht Skarsterbrege
Voor de organisatie van een toneeluitvoering omtrent het 125 jarig bestaan heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 6.400,00.

K. IJsclub de Goede Hoop
Voor het opknappen van het clubhuis, stroomvoorziening en terrein te Vegelinsoord heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 2.600,00.

L. Stichting Herdenkingsmonument De Fryske Marren (i.o.)
Voor de plaatsing van een nieuw herdenkingsmonument in park Herema State te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

M. Stichting Rottum E.O. 1990.
Voor de organisatie van de Sinterklaasintocht in Rottum e.o. heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 400,00.

N. Buurtvereniging B.A.S.
Voor het herinrichten van (plaatsen van speeltoestellen op-) het speelveld Lyts Luchtenveld te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

O. Stichting Leefbaarheid Rottum-Oudehaske-de Greiden-De Heide e.o.
Voor het laten maken van een website heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 320,00.

P. C.S.C. Joure
Voor het aanschaffen van nieuwe trainingspakken voor alle wedstrijdsporters van C.S.C. Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.600,00.

Q. Basketballvereniging Oaters Joure
Voor de renovatie van het basketbalveld te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 14.000,00.

R. Koor Vivace
Voor de organisatie van een concert op 17 december 2023 in de Hobbe van Baerdtkerk te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 680,00.

S. Oudervereniging Openbare Basisschool De Brege te Scharsterbrug

Voor de realisering van een klimaatbestendige, gezonde, natuurlijke speel- en leeromgeving voor de leerlingen van de basisschool en alle andere kinderen in Scharsterbrug heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

 

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.